ค้นหาหมายเลข :

รูปหล่อพระพิฆเนศวร เนื้อสัมฤทธิ์

ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 999 องค์
บริจาคบูชา 4,999 บาท       

รูปหล่อพระพิฆเนศวร เนื้อสัมฤทธิ์

ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 999 องค์
บริจาคบูชา 2,999 บาท      

พระพิฆเนศวร ลอยองค์ขนาดเล็ก

เนื้อทอง คงเหลือ 9,999 องค์
บริจาคบูชา 299 บาท      

พระพิฆเนศวร ลอยองค์ขนาดเล็ก

เนื้อนวโลหะ จำนวน 9,999 องค์
บริจาคบูชา 399 บาท      
       

เหรียญพระพิฆเนศวร

เนื้อทอง จำนวน 59,999 องค์
บริจาคบูชา 199 บาท      

เหรียญพระพิฆเนศวร

เนื้อเงิน จำนวน 999 องค์
บริจาคบูชา 1,599 บาท      

เหรียญพระพิฆเนศวร

เนื้อทองแดง จำนวน 9,999 องค์
บริจาคบูชา 159 บาท      

เหรียญพระพิฆเนศวร

เนื้อนวโลหะ จำนวน 9,999 องค์
บริจาคบูชา 599 บาท